You are currently browsing the Bez kategorii category.

Kongres Eucharystyczny

Gliwice, nr 2 (14.04.2024 r.)

ALLELUJA – CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Cieszymy się, że możemy Wam przekazać drugi numer naszego biuletynu kongresowego. Za nami uroczysta inauguracja Kongresu, która odbyła się w Niedzielę Palmową w gliwickiej katedrze. Mszy Świętej przewodniczył włoski abp Rino Fisichella. Podczas homilii zwrócił się do nas m. in. tymi słowami:

Eucharystia bowiem świadczy, że Chrystus pozostaje z nami na zawsze i kocha, ofiarowując przebaczenie pojednania i komunii życia z Ojcem. […] jest to dziękczynienie za wszystkie cuda, których Bóg dokonuje w historii: od stworzenia świata, aż do naszych czasów, w których jesteśmy świadkami nieustannego dzieła uświęcania ludzkości i stworzenia. Eucharystia jest naprawdę dziękczynieniem, dzięki któremu oddajemy Bogu to, co otrzymaliśmy. Continue Reading…

Add a comment

Zapraszamy

https://www.facebook.com/share/v/eK7V1qYP9uBxHVwq/

Add a comment

Niedziela miłosierdzia – ZAPROSZENIE

Zaproszenie na popołudnie miłosierdzia i łaski

Add a comment

Wieczorne czuwanie młodzieży

WIECZORNE

CZUWANIE MŁODZIEŻY

dekanatu Kuźnia Raciborska

piątek, 12 kwietnia 2024 r.,

kościół św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej

Z nowym patronem ku nowym wyzwaniom – Sługa Boży, kleryk Alfons Mańka

 

g. 19.00 konferencja ks. Rafała Wyleżoła

g. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do Spowiedzi Św.

g. 20.00 Msza Św. z kazaniem

g. 21.00 spotkanie przy ciastku w salce parafialnej

 

ZAPRASZAMY !

 

 

Add a comment

POPOŁUDNIE MIŁOSIERDZIA I ŁASKI 7.04.24R

P O P O Ł U D N I E    M I Ł O S I E R D Z I A    I    Ł A S K I

dekanatu Kuźnia Raciborska7 kwietnia 2024 r., kościół św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej

Continue Reading…

Add a comment

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy, drodzy Parafianie,
aby Chrystus wciąż na nowo w nas zmartwychwstawał,
niweczył ciemność zalękłego serca,
odsuwał grobowe kamienie niepozwalające żyć w całej pełni,
obdarzał nadzieją, pokojem i wiarą!

 

Wasi Duszpasterze

Add a comment