Nasz cmentarz


 

Indeks osób pochowanych na cmentarzu
w Kuźni Raciborskiej

[aktualizacja: 01.07.2021]

Legenda: Np. A-5-16, [N]:
A – numer kwatery;
5 – numer rzędu
16 – numer grobu
[N] – osoby pochowane dawniej, a nieoznaczone (bez nazwiska na nagrobku) w miejscu powstania nowego grobu.

Kwatery A-C znajdują się po lewej stronie.
Kwatery D-F znajdują się po prawej stronie.

Rząd pierwszy zawiera groby znajdujące się w głębi kwatery. Ostatnimi rzędami są groby znajdujące się u po­czątku wejścia cmentarza (czyli te najbliższe wejścia).
Numery grobów kwater (A-C) są liczone od lewej strony (od bramy). Numery grobów kwater (D-F) liczone są od prawej strony (od bramy).
Kwatera G to tzw. „nowy cmentarz”.

 

Regulamin cmentarza

 

Zasady opłat na cmentarzu parafialno – miejskim

 

Księga Cmentarna – Tabela Osób Pochowanych na cmentarzu w Kuźni Raciborskiej