Kongres Eucharystyczny

Gliwice, nr 2 (14.04.2024 r.)

ALLELUJA – CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Cieszymy się, że możemy Wam przekazać drugi numer naszego biuletynu kongresowego. Za nami uroczysta inauguracja Kongresu, która odbyła się w Niedzielę Palmową w gliwickiej katedrze. Mszy Świętej przewodniczył włoski abp Rino Fisichella. Podczas homilii zwrócił się do nas m. in. tymi słowami:

Eucharystia bowiem świadczy, że Chrystus pozostaje z nami na zawsze i kocha, ofiarowując przebaczenie pojednania i komunii życia z Ojcem. […] jest to dziękczynienie za wszystkie cuda, których Bóg dokonuje w historii: od stworzenia świata, aż do naszych czasów, w których jesteśmy świadkami nieustannego dzieła uświęcania ludzkości i stworzenia. Eucharystia jest naprawdę dziękczynieniem, dzięki któremu oddajemy Bogu to, co otrzymaliśmy.

Niestety ze względów zdrowotnych do Gliwic nie mógł przybyć kard. Angelo Bagnasco, jednak tekst jego homilii przeznaczonej na Mszę Św. Krzyżma został opublikowany m.in. stronie diecezjalnej i na stronie gliwickiego Gościa Niedzielnego.
Czytamy tam następujące słowa:

Bóg jest tu, wśród nas, stanął po naszej stronie, jest dla nas, jest z nami, poprzedza nas w zakamarkach istnienia, nawet tych najbardziej bolesnych; pozwala się odnaleźć nam, pielgrzymom zmierzającym do nieba. […] Naszym zadaniem jest być sługami wiernymi Jego nauczaniu i pozwolić, aby Bóg był Bogiem. Nie chcemy być kontrolerami wiary, ale chcemy dbać o to, aby wiara nie zeświecczała, czyli stała się zgodna z myśleniem i pragnieniami świata. To nie sondaże mierzą prawdę, ale to prawda nadaje sens i wagę opiniom, gdyż tylko prawda uwalnia od błędu i od zła, rodzi myślenie krytyczne i wolne sumienie.

CO W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

W PARAFIACH – we wspólnotach w dalszym ciągu będziemy przeżywać adoracje oraz wieczory eucharystyczne z katechezami.
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa! Szczegółowe informacje znajdziecie w ogłoszeniach parafialnych. Trwajmy przy Chrystusie Eucharystycznym!

WYDARZENIA DIECEZJALNE

20.04.2024 (sobota), BYTOM, par. Św. Jacka:

GOŚĆ: KARD. GERHARD MÜLLER
o 09.30 – Adoracja,
o 10.30 – katecheza Ks. Kardynała,
o 12.00 – Eucharystia z homilią Ks. Kardynała,
o 13.00 – Agapa.

21.04.2024 (niedziela), ZABRZE, par. Św. Anny:

GOŚĆ: KARD. GERHARD MÜLLER
o 15.30 – Adoracja,
o 16.30 – katecheza Ks. Kardynała,
o 18.00 – Eucharystia z homilią Ks. Kardynała,
o 19.00 – Agapa.

27.04.2024 (sobota), TARNOWSKIE GÓRY, par. MB Uzdrowienia Chorych (Kamilianie):

GOŚĆ: ABP ADRIAN GALBAS
o 09.30 – Adoracja,
o 10.30 – katecheza Ks. Arcybiskupa,
o 12.00 – Eucharystia z homilią Ks. Arcybiskupa,
o 13.00 – Agapa.

28.04.2024 (niedziela), LUBLINIEC, par. Św. Stanisława Kostki (Oblaci):

GOŚĆ: ABP ADRIAN GALBAS
o 15.30 – Adoracja,
o 16.30 – katecheza Ks. Arcybiskupa,
o 18.00 – Eucharystia z homilią Ks. Arcybiskupa,
o 19.00 – Agapa.

INFORMACJE O NASZYCH GOŚCIACH:

KARDYNAŁ GERHARD MÜLLER urodził się 31 grudnia 1947 roku w Finthen (Niemcy). Studiował filozofię i teologię w Moguncji, Monachium i Fryburgu Bryzgowijskim. W 1977 roku uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. W 1978 roku przyjął święcenia kapłańskie. Habilitował się w 1978 roku. Od 1986 roku wykładał teologię dogmatyczną na Uniwersytecie w Monachium. Sakrę biskupią przyjął 24 listopada 2002 roku. 2 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go prefektem Kongregacji Nauki Wiary (tę funkcję pełnił przez 5 lat, do 2017 roku). Kreowany kardynałem przez papieża Franciszka na konsystorzu 22 lutego
2014 roku. Kard. Müller jest autorem ponad 40 pozycji książkowych i setek artykułów naukowych.

ARCYBISKUP ADRIAN GALBAS urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 roku, a 7 maja 1994 roku przyjął święcenia prezbiteratu. Studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2003-2011 proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-2019 był prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 roku został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. 4 grudnia 2021 roku został mianowany
przez papieża Franciszka arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej. 31 maja 2023 roku, po przyjęciu przez papieża rezygnacji arcybiskupa Wiktora Skworca, został arcybiskupem metropolitą katowickim. W Konferencji Episkopatu Polski jest Przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich. Od 2022 roku jest także delegatem ds. Ruchu Szensztackiego w Polsce, od 2023 roku delegatem ds. Apostolstwa Chorych, natomiast od 2024 roku członkiem Rady Stałej oraz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP.

Instagram: @diecezja.gliwicka
Facebook: fb.com/diecezja.gliwicka
Instagram: @bpSlawomir

KONGRESOWE AUDYCJE W RADIO SILESIA

– każda środa Okresu Wielkanocnego godz. 21:00, zaprasza ojciec Mirosław Bożek SJ oraz jego Goście:
• 17.04.2024 – Znaczenie poszczególnych symboli w Eucharystii: Anna Szadkowska OV,
• 24.04.2024 – Eucharystia w żywej wspólnocie, a Msza Święta przed telewizorem: Edyta i Tomasz Mielcarkowie,
• 01.05.2024 – Eucharystia źródłem jedności w Kościele, we wspólnocie, w rodzinie, w człowieku. Eucharystia posyła do świata: ks. Daniel Bembenek,
• 08.05.2024 – Od Eucharystii do adoracji. Czym jest adoracja i jak ją dobrze przeżywać? Różne formy modlitwy adoracyjnej (modlitwa w ciszy, modlitwa Słowem Bożym): Siostra M. Amata Ekert AM,
• 15.05.2024 – Świadkowie Eucharystii znani i nieznani: Agata i Dominik Bladoszewscy,
• 22.05.2024 – Cuda Eucharystyczne: Bractwo Eucharystyczne Najśw. Sakramentu, Tadeusz Podraza i Grzegorz Kotwicki.

KONGRESOWE „WYZWANIA” INTERNETOWE:
POZNAJ BOŻEGO CZŁOWIEKA

Udział w nich polega na systematycznym poznawaniu wartościowej osoby poprzez zgłębianie w internecie niezbyt obszernych materiałów i odpowiadanie na pytania drogą mailową. Dzieci i młodszą młodzież zapraszamy do zapoznania się z osobą bł. Carla Acutisa, zaś osobom od 16 roku życia i dorosłym proponujemy osobę Sługi Bożej Chiary Corbelli-Petrillo.
Materiały będą się ukazywały co czwartek począwszy od 4. kwietnia 2024 r. przez pięć kolejnych tygodni. Należy wziąć udział minimum w 4 etapach.
W „wyzwaniach” można brać udział indywidualnie lub w dowolnych grupach do 10 osób (np. rodziny, wspólnoty, grupy przyjaciół itp.).

Po ukończeniu „wyzwań” uczestnicy zostaną zaproszeni na gale finałowe, gdzie otrzymają specjalne dyplomy – certyfikaty – podpisane przez Biskupów Sławomira i Andrzeja. Szczegółowe informacje o „wyzwaniach” znajdują się na stronie www.diecezja.gliwice.pl/kongres w zakładce KONKURSY.