Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy, drodzy Parafianie,
aby Chrystus wciąż na nowo w nas zmartwychwstawał,
niweczył ciemność zalękłego serca,
odsuwał grobowe kamienie niepozwalające żyć w całej pełni,
obdarzał nadzieją, pokojem i wiarą!

 

Wasi Duszpasterze