POPOŁUDNIE MIŁOSIERDZIA I ŁASKI 7.04.24R

P O P O Ł U D N I E    M I Ł O S I E R D Z I A    I    Ł A S K I

dekanatu Kuźnia Raciborska7 kwietnia 2024 r., kościół św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej


*  g. 13.00 Adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu

*  g. 14.00 Via Lucis – Droga Światła z pieśniami uwielbienia

*  g. 15.00 Nieszpory Wielkanocne z Godziną Miłosierdzia

* g. 16.00 Konwent Wielkanocny – Msza Św. sprawowana przez kapłanów dekanatu Kuźnia Raciborska pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Iwaneckiego

*  g. 17.15 Agapa – spotkanie przy cieście i kawie w salce parafialnej

Z A P R A S Z A M Y !