Duszpasterze


Proboszcz

ks. Andrzej Pyttlik – dr teologii

Pochodzi z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy.

  • święcenia kapłańskie: 17.05.1997 r. w Gliwicach
  • od 16.08.1997 r. – wikariusz par. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej
  • od 1.09.2003 r. – wikariusz par. św. Mikołaja w Lublińcu
  • od 24.05.2007 r. – doktor teologii; dysertacja „Problemy biblijnego Hioba jako paradygmat problemów współczesnego człowieka” została wydana w postaci książkowej przez wydawnictwo Salwator, pod tytułem „Cierpienia Współczesnych Hiobów”
  • od 1.09.2008 r. – wikariusz par. katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
  • od 1.08.2010 r. – proboszcz par. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej

Wikary

ks. Damian Cisło – mgr teologii

  • święcenia kapłańskie:
  • od 1.09.2022 r. – wikariusz par. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej