Sakramenty święte


Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 15.30.

Chrzest należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia dziecka z USC oraz dane personalne rodziców i chrzestnych.

Według przepisów prawa Kościelnego, rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:

 • dojrzali do pełnienia tej godności,
 • Ci, którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, łącznie z Bierzmowaniem,
 • Ci, którym prawo kościelne nie zabrania dostąpienia godności rodzica chrzestnego (np. nie może być rodzicem chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),
 • Ci, którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza (jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii).

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się o godz. 16.30 w sobotę poprzedzającą niedzielę Chrztu Św.

W czasie Mszy Św. chrzcielnej ma miejsce również błogosławieństwo rocznych dzieci. Imiona dzieci rocznych należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej, w godzinach jej urzędowania.

 

Sakrament Bierzmowania

Zgodnie zaleceniem Księży Biskupów przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania przebiega w cyklu trzyletnim. W pierwszej klasie gimnazjalnej należy zgłosić się do Księdza Proboszcza wyrażając chęć rozpoczęcia przygotowania poprzez wypełnienie deklaracji pobranej z zakrystii lub kancelarii.

Od kandydatów do bierzmowania wymagamy nienagannej postawy w świątyni i poza nią. Oprócz praktyk religijnych ważna jest postawa na katechezie szkolnej. W pierwszych dwóch latach formacji zapraszamy dodatkowo na spotkania w wyznaczone czwartki o godz. 16.30. W trzecim roku przygotowań obowiązują ponadto tzw. spotkania w grupach z animatorami i duszpasterzem.

Kandydaci do bierzmowania, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią powinni przedstawić akt chrztu. Jeśli nie mieszkają na terenie naszej parafii, powinni dodatkowo przynieść tzw. „przekaz”, o który proszą w kancelarii swojej parafii. Parafianie, którzy uczęszczają do szkoły poza naszą parafią, zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody swojego katechety.

Bierzmowanie jest sakramentem umocnienia chrześcijańskiego. Nigdy więc nie jest za późno na jego przyjęcie. Istnieje możliwość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w wieku dorosłym, po odbyciu indywidualnego cyklu spotkań katechetycznych. W takich przypadkach prosimy o kontakt z duszpasterzami.
 

Najświętszy Sakrament Eucharystii

Sakrament Eucharystii jest źródłem i szczytem życia parafii. Zapraszamy serdecznie na Msze Św. w następującym porządku:

 • niedziela i święta:
  – 18.00 (Msza Św. z wigilii niedzieli lub uroczystości),
  – 7.00, 9.00, 11.00 (szczególnie dla dzieci), 15.30 (Chrzty i Roczki w pierwszą niedzielę miesiąca), 17.00;
 • dni powszednie: 7.00, 18.00
 • Msza Św. szkolna: czwartek, godz. 16.30
 • Msza Św. dla młodzieży: pierwszy piątek miesiąca, godz. 19.00

Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
 

Sakrament Pokuty i Pojednania

Serdecznie zapraszamy do pełnego udziału w każdej Eucharystii. Nie odkładajmy Sakramentu Pokuty jedynie na czas przedświąteczny, ale korzystajmy z niego regularnie dążąc do coraz większej doskonałości.

Okazja do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania:

 • w dni powszednie: 15 minut przed Mszą Św.;
 • w sobotę: od 17.00 do 18.00;
 • w niedziele: 15 minut przed Mszami Św. dopołudniowymi.

Istnieje także możliwość indywidualnego umówienia się z duszpasterzami na rozmowy duchowe.

 

Sakrament Chorych

Jest to sakrament uzdrowienia przynoszący umocnienie i ulgę w cierpieniu. Nie jest on zarezerwowany jedynie dla umierających i podeszłych wiekiem! Nie jest też sakramentem, który można przyjąć tylko jeden raz w życiu. Zwyczajowo, jeśli nie występuje nagła sytuacja zagrażająca życiu człowieka, zaleca się, aby w wieku podeszłym sakrament ten przyjmować jeden raz na rok. Aby osiągnąć najlepsze owoce, prosimy, aby w miarę możliwości, wzywać kapłana wtedy, kiedy chory jest jeszcze w pełni świadomy. Należy odpowiednio przygotować miejsce (biały obrus, świece).

Sakrament Chorych jest także udzielany podczas Mszy Św. odprawianej w intencji ludzi chorych i starszych we Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Dzień ten jest Światowym Dniem Chorych.

W wypadku dłuższej choroby lub podeszłego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w pierwsze soboty miesiąca. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na ok. trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wcześniej warto zarezerwować datę i godzinę ślubu.

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (w naszej parafii w czwartki po Mszy Św. wieczornej).
W kancelarii należy przedłożyć:

 • metrykę Chrztu Św. (nie starsza niż 3 miesiące);
 • stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub konkordatowy (są one ważne jedynie 3 miesiące);
 • dokumenty potwierdzające tożsamość.

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w naukach przedślubnych i w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego. W naszej parafii nauki przedmałżeńskie odbywają się wiosną i jesienią (precyzyjne informacje podawane są w ogłoszeniach parafialnych). Jest to spotkanie trwające w sobotę w godz. od 10.00 do 17.00 a obejmujące całość nauk ogólnych. Narzeczeni powinni ponadto wziąć udział w trzech spotkaniach dotyczących Naturalnego Planowania Rodziny. W tej sprawie, a także we wszelkich sprawach związanych z rodziną, można skorzystać z konsultacji doradcy rodzinnego Katarzyny Knihinickiej-Joszko (kontakt: 665406688).

W pobliskich Rudach nauki prowadzone są w czasie Wielkiego Postu. Można też odbyć nauki przedślubne w innych parafiach (zob. m. in. www.dorodzin.pl; www.miedonia.pl)
 

Pogrzeb chrześcijański

Można zgłosić w kancelarii parafialnej o każdej porze dnia.
Należy przynieść akt zgonu z USC.

 

Inne nabożeństwa

 • Nieszpory niedzielne: godz. 16.15;
 • Gorzkie Żale: Niedziele Wielkiego Postu, godz. 16.15;
 • Nabożeństwo przygotowania do Dnia Pańskiego: sobota, godz. 17.30;
 • Mszą Św. wraz z nabożeństwem w intencji kapłanów, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania do służby w Kościele: pierwszy czwartek miesiąca, godz. 18.00;
 • Nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego wraz z Mszą Św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz: pierwszy piątek miesiąca, godz. 7.00;
 • Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny wraz Mszą Św. w intencji czcicieli Maryi: pierwsza sobota miesiąca, godz. 7.00;
 • Nabożeństwo Fatimskie: od maja do października każdego 13. dnia miesiąca, godz. 19.30;
 • Msza Św. w intencjach zbiorowych wraz z Nabożeństwem o jedność parafii: od czerwca do kwietnia każdego 13. dnia miesiąca. Intencje na Mszę św. zbiorową można zamawiać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub w zakrystii bezpośrednio przed Mszą Św.
 • Październikowe Nabożeństwo Różańcowe: godz. 16.15;
 • Msza Św. Roratnia: dni powszednie w Adwencie, godz. 17.30;
 • Nabożeństwo Drogi krzyżowej: w okresie Wielkiego Postu – w czwartki o godz. 16.30 – dla dzieci, w piątki o godz. 17.15 – dla młodzieży i dorosłych (z wypominkami za zmarłych).