Krąg biblijny

Po przerwie zachęcamy na nowo do uczestnictwa w Kręgu Biblijnym.  

Chcemy rozpocząć trwający ponad cztery lata cykl spotkań będących przemierzaniem drogi proponowanej przez czterech Ewange­listów, zmierzający do uformowania dojrzałego ucznia Jezusa. Ewangeliści przeprowadzają nas przez etapy formacji, które często są pełne zmagania, wzlotów i upadków – od pierwszego spotkania z Jezu­sem, słuchania Go i zafascynowania Nim, przez rozmiłowanie w Mistrzu i pójście za Nim. Pojawiają się momenty bardzo trudne: są chwile zmagania, wycofania się, kryzysu, dyskutowania z Jezusem, oporu i odejścia, są chwile powrotów i trwania w wierności aż do końca. To droga niezwykle ludzka, ale prze­pełniona obecnością Boga, który nieustannie walczy o człowieka, o bliskość i wierność ucznia. Zapra­szamy na spotkania jeden raz w miesiącu ludzi dojrzałych i młodzież, pragnących pogłębić relację z Mis­trzem.

Pierwsze spotkanie w środę 30.11 po Mszy św. wieczornej.