Kancelaria


Czynna w godzinach

 

środa: 16.00-17.00
piątek: 8.00-9.00

 

Ze względu na uroczystości kościelne lub wydarzenia państwowe,
godziny urzędowania kancelarii parafialnej mogą ulegać zmianie.
Każdorazowo informujemy o tym w niedzielnych informacjach duszpasterskich.

 

Na spisanie protokołu przedślubnego
umawiamy się telefonicznie.

 

Sakramenty święte