Dobre Słowo – Boże widzenie – XXVI Niedziela Zwykła, A

Komentarz księdza Andrzeja Pyttlika do ewangelii z XXVI Niedzieli Zwykłej.

Ewangelia (Mt 21, 28-32)

Czytaj dalej…

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 10 października 2020

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE W BEZPOŚREDNIM PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU

10 października 2020 (sobota), Kuźnia Raciborska

K o ś c i ó ł ś w . M a r i i M a g d a l e n y w K u ź n i R a c i b o r s k i e j

Czytaj dalej…

Dobre Słowo – Boży denar – XXV Niedziela Zwykła, A

Komentarz księdza Andrzeja Pyttlika do ewangelii z XXV Niedzieli Zwykłej.

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)

Czytaj dalej…

List

LIST MISJONARZA MIŁOSIERDZIA O. CHERUBINA ŻYŁKI
DO PARAFIAN PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W KUŹNI RACIBORSKIEJ,
NA CZAS MISJI ŚWIĘTYCH 26.09-04.10.2020

Niech Pan obdarzy Was Pokojem!
Słowami św. Franciszka z Asyżu życzę Wam Pokoju…

26 września 2020 roku w Waszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się Misje Święte, czas szczególnej łaski Bożej. Wasz Ksiądz Proboszcz darząc zaufaniem Zakon Braci Mniejszych – trady­cyjnie nazywanych franciszkanami – zaprosił mnie, bym towarzyszył Wam w tym czasie łaski peł­niąc rolę tego, który przemawia w Imię Boga. Wyrażam radość, że przybędę do Was jako Misjo­narz Miłosierdzia, wysłany przez Papieża Franciszka, by nieść Miłosierdzie Boże… Czytaj dalej…

Plan misji parafialnych

MISJE ŚW. W PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W KUŹNI RACIBORSKIEJ 26.09-4.10.2020
„TRWAJCIE MOCNI W WIERZE”

Odnowić wszystko w Chrystusie

SOBOTA 18.00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

Czytaj dalej…

Dobre Słowo – Przebaczanie – XXIV Niedziela Zwykła, A

Komentarz księdza Andrzeja Pyttlika do ewangelii z XXIV Niedzieli Zwykłej.

Ewangelia (Mt 18, 21-35)

Czytaj dalej…