V kazanie pasyjne, Jezus umiera na Krzyzu.

ks. Joachim Koza, „Widziałem Jezusa… w wątpiących, obojętnych i odchodzących od Niego” .

DYSPENSA

BISKUP GLIWICKI

dnia 25 marca 2020 r.
Nr 357/20/A

DYSPENSA
OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ

Czytaj dalej…

Informacje duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu.

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

Czytaj dalej…

Dobre Słowo na Piątą Niedzielę Wielkiego Postu

Komentarz księdza Andrzeja Pyttlika do ewangelii z Piątej Niedzieli Wielkiego Postu.

J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Czytaj dalej…

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020 r.