DEKRET

dnia 24 marca 2024 roku
Nr 329/24/A
DEKRET
Inaugurujący Kongres Eucharystyczny Diecezji Gliwickiej
Eucharystia to wielki dar Boga, w którym możemy uczestniczyć każdego dnia czerpiąc
siły do życia wiarą.
Jak wiadomo w zeszłym roku w Wielki Czwartek, w czasie Mszy Krzyżma Świętego
ogłosiłem zamiar zwołania kongresu eucharystycznego.
Ten rok był czasem intensywnych przemyśleń, przygotowań oraz wymiany myśli, by
doświadczenie Bożej obecności w Eucharystii pomogło nam na nowo odkryć jej wartość
w naszym życiu.
Wieńcząc dotychczasowe wysiłki i zawierzając to wielkie działo odnowienia i umocnienia
naszej wiary obranym na ten czas Patronom, Świętemu Janowi Pawłowi II i Błogosławionemu
Carlo Acutisowi, z dniem dzisiejszym 24 marca 2024 roku, w Niedzielę Męki Pańskiej
otwieram Kongres Eucharystyczny Diecezji Gliwickiej.
Niech ten szczególny czas łaski dla naszej diecezji będzie okazją do wdzięczności
Bogu za dar Eucharystii, niech odnowi w nas jej pragnienie i wiarę w zbawczą obecność
Chrystusa w ofierze eucharystycznej oraz odnowi doświadczenie prawdziwej wspólnoty, którą
tworzymy, Kościół, żywe Ciało Chrystusa. Bądźmy w tym czasie pielgrzymami nadziei
dzielącymi się radością Ewangelii. Owocem tego niech będzie autentyczna postawa miłości
i miłosierdzia wobec braci i sióstr, zwłaszcza tych, którzy oddalili się od Boga i Kościoła oraz
tych, którzy potrzebują autentycznego wsparcia tak duchowego jak i materialnego.
Wreszcie niech ten święty czas zaowocuje, zwłaszcza w młodych ludziach, postawą
szczerej otwartości na głos powołania tak do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego, jak
i życia małżeńskiego i rodzinnego.
Umocnieniem na naszej drodze odkrywania głębi Eucharystii niech będą słowa zapewnienia
naszego Zbawiciele Jezusa Chrystusa: „Ja jestem z wami”, które będą hasłem przewodnim
Kongresu Eucharystycznego.
Serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane, osoby starsze, chore,
młodzież i wszystkie środowiska tworzące nasza diecezję do zaangażowania się w duchowe
przeżywanie tego czasu łaski.
Zawierzając raz jeszcze to dzieło umocnienia naszej wiary patronom Kongresu Eucharystycznego,
Świętemu Janowi Pawłowi II i Błogosławionemu Carlo Acutisowi, wszystkim
z serca błogosławię w imię † Ojca i † Syna i † Ducha Świętego. Amen.
† Sławomir Oder
Biskup Gliwicki
Ksiądz Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii