Subkonto

PARAFIA RZYM.-KAT. ŚW. MARII MAGDALENY UL. KOŚCIELNA 14, 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA

numer rachunku bankowego:  38 1050 1328 1000 0023 1438 6166

Tytuł przelewu: Darowizna na cele kultu religijnego

Środki zgromadzone na tym koncie przeznaczone są w całości na remont dachu naszego kościoła.