Dobre Słowo – IV Niedziela Wielkanocy, C – Głos Pasterza

 

Komentarz księdza Andrzeja Pyttlika do ewangelii z IV Niedzieli Wielkanocy

Ewangelia (J 10, 27-30)

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».