List

LIST MISJONARZA MIŁOSIERDZIA O. CHERUBINA ŻYŁKI
DO PARAFIAN PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W KUŹNI RACIBORSKIEJ,
NA CZAS MISJI ŚWIĘTYCH 26.09-04.10.2020

Niech Pan obdarzy Was Pokojem!
Słowami św. Franciszka z Asyżu życzę Wam Pokoju…

26 września 2020 roku w Waszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się Misje Święte, czas szczególnej łaski Bożej. Wasz Ksiądz Proboszcz darząc zaufaniem Zakon Braci Mniejszych – trady­cyjnie nazywanych franciszkanami – zaprosił mnie, bym towarzyszył Wam w tym czasie łaski peł­niąc rolę tego, który przemawia w Imię Boga. Wyrażam radość, że przybędę do Was jako Misjo­narz Miłosierdzia, wysłany przez Papieża Franciszka, by nieść Miłosierdzie Boże…

Najważniejszym powodem organizowania Misji Świętych jest miłość, czyli troska Kościoła o rozwój i dobro poszczególnych osób i całych środowisk. Po grzechu pierworodnym człowiek nie potrafi rozwijać się w sposób spontaniczny i samoczynny. Przeciwnie, łatwiej przychodzi mu czynić zło, którego nie chce, niż dobro, którego bardzo pragnie. Człowiek potrafi sam siebie oszu­kiwać i krzywdzić albo tak skomplikować sobie życie, że popada w rozpacz.

Misje są czasem spotkania z Chrystusem, który wie o tych wszystkich naszych słabościach i zagrożeniach. On nas kocha i zna. On stał się po to człowiekiem i po to przyszedł do nas, aby nasza radość była pełna, abyśmy wygrali życie już na tej ziemi, abyśmy z Jego pomocą już teraz budowali w sobie i wokół siebie Królestwo Boże: królestwo miłości, prawdy i pokoju.

Tylko i wyłącznie Chrystus może w całej pełni objawić nam prawdę o nas samych i o na­szym życiu. Bez Niego nie wiemy, kim jesteśmy i w jaki celu istniejemy. Bez Niego tak trudno jest nam odróżnić dobro od zła i żyć w świętości. Bez Niego niespokojne są nasze serca i poplątane stają się ścieżki naszego życia.

W tej sytuacji człowiek potrzebuje Zbawiciela, który nas nieodwołalnie kocha i w którym możemy stać się nowymi, niezwykłymi ludźmi, jak byli nimi św. Matka Teresa z Kalkuty czy św. Jan Paweł II.
W naszych spotkaniach obok Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie obecna także i Jego
i nasza Matka – Maryja. Ona zna każdy nasz stan: była i przeżywała młodzieńcze lata, przeżywała swe własne macierzyństwo, była wdową, wcześniej utraciła także swoich rodziców i na koniec – patrząc po ludzku – pochowała także swego Jedynego Syna. Niech Jej wiara, nadzieja i miłość to­warzyszą nam w tym świętym czasie. Niech Jej Osoba prowadzi nas w objęcia Jej Syna, Jezusa Chrystusa.

Niech czas Misji będzie czasem zatrzymania się przed Bogiem, refleksji nad własnym ży­ciem, a także podejmowania ważnych decyzji. Szczególnie w czasie przeżywanej przez nas pan­demii, niech Misje będą dla nas odnowieniem naszej wiary i zaufania Bogu, a także szczególnym czasem rodzinnej i wspólnotowej modlitwy.

Drodzy Parafianie!
Jako misjonarz gorąco zapraszam na te Misje, a jednocześnie liczę na Waszą apostol­ską pomoc. Każdy w zakresie swojego środowiska niech coś zrobi, by kogoś przybliżyć do Boga pod­czas tych Misji Świętych. Jedni pomogą modlitwą, ofiarowaniem swoich cierpień, inni dobrym słowem zachęty… Wszystkich proszę o zaangażowanie się i pomoc. Wielkie dzieło Misji Świętych jest naszym wspólnym dziełem. Polecam je gorąco modlitwie wszystkich, tak prywatnej, jak
i wspólnej w ro­dzinach i parafii. Szczęść Boże.

Z franciszkańskim pozdrowieniem: „Pokój i Dobro”
o. Cherubin Krystian Żyłka OFM
Misjonarz Miłosierdzia