IV kazanie pasyjne, Jezus spotyka Matkę, Szymona, Weronikę i płaczące niewiasty

ks. Joachim Koza, „Widziałem Jezusa… w rozbitych i poranionych brakiem miłości rodzinach”.