V kazanie pasyjne, Jezus umiera na Krzyzu.

ks. Joachim Koza, „Widziałem Jezusa… w wątpiących, obojętnych i odchodzących od Niego” .