Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

PLAN 40 GODZINNEJ ADORACJI
PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

NIEDZIELA

16.15Nieszpory Eucharystyczne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem

17.00Eucharystia wieczorna

PONIEDZIAŁEK

7.00Eucharystia, a po niej adoracja indywidualna do godz. 8.00

8.00 – Spokojna, Wesoła, Spacerowa, Leśna, Kasztanowa, Rudzka

9.00 – Moniuszki

10.00 – Kościuszki

11.00adoracja w j. niemieckim

12.00Anioł Pański i adoracja w milczeniu do godz. 13.00

(prosimy o nie prowadzenie do godz. 13.00 na głos modlitw i śpiewów)

13.00 – Krasickiego

14.00 – Lewandowskiego

15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzina Miłosierdzia

16.00 – Bema

17.00 –  adoracja prowadzona dla dzieci szkolnych

17.30Nabożeństwo Eucharystyczne z możliwością przyjęcia Sakramentu Pokuty

18.00Eucharystia wieczorna

 

WTOREK

7.00Eucharystia, a po niej adoracja indywidualna do godz. 8.00

8.00 – Tartaczna, Kolejowa, Żwirowa, Krzyżowa, Łączna, Drzymały, Kwiatowa, Myśliwska, Staszica, Nowy Świat

9.00 – Powstańców, Browarna, Słowackiego, Plac Mickiewicza

10.00 – Ogrodowa, Garbarska, Strażacka, Morcinka, Parkowa, Kozielska, Kościelna

11.00 – Czarneckiego, Matejki, Sienkiewicza, Reja

12.00Anioł Pański i adoracja w milczeniu do godz. 13.00

(prosimy o nie prowadzenie do godz. 13.00 na głos modlitw i śpiewów)

13.00 – Klonowa, Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa, Topolowa, Brzozowa, Jagodowa, Lipowa, Dębowa

14.00 – Krótka, Kręta, Willowa, Słoneczna, Piaskowa, Raciborska

15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzina Miłosierdzia

16.00 – Arki Bożka, Klasztorna, Kocura

17.00adoracja prowadzona dla młodzieży

17.30Nabożeństwo Eucharystyczne z możliwością przyjęcia Sakramentu Pokuty

18.00Eucharystia wieczorna