Apel arcybiskupa S.Gądeckiego

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KSIĘDZA ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO
W ZWIĄZKU Z NAWAŁNICAMI, JAKIE NAWIEDZIŁY POLSKĘ

 

W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez na­wałnice dnia 11 sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, którzy przeżywają dotkli­wą stratę swoich bliskich. Słowa mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie kieruję rów­nież do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne.

Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska.

Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z do­piskiem WICHURA.

Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie interneto­wej: www.caritas.pl

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i z serca błogosławię:

 

      † Stanisław Gądecki

            Arcybiskup Metropolita Poznański

            Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

            Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy CCEE