ZAPROSZENIE

W dniu 30 maja o godzinie 18.00 w sali wystawowej MOKSiR odbędzie się posiedzenie założycielskie Stowarzyszenia Mieszkańców „Kuźnia Przyszłości” w Kuźni Raciborskiej. Zapraszamy serdecznie mieszkańców którym leży na sercu funkcjonowanie osiedla „Stara Kuźnia” chętnych do przystąpienia w działaniach stowarzyszenia. Mamy nadzieję na pozyskanie środków z europejskich, LGD oraz innych organizacji. Stowarzyszenia winno być wsparciem dla działań Zarządu Osiedla i władz samorządowych.

Przew. Zarządu Bernard Kowol