Msza św. za Ojczyznę

„Już się zbliżył miesiąc maj…” i to właśnie w tym przepięknym czasie w sposób szczególny czcimy naszą Matkę i Królową. Dla nas Polaków tym większa radość, że od 1656 r. po ślubach króla Jana Kazimierza, możemy w Matce naszego pana widzieć swoją królową. A naród, który za królową ma Panią Nieba i Ziemi, nie może zginąć.

A historia pokazuje nam to dobitnie, kiedy Polska mogła do tej matczynej miłości się odwoływać i wychodzić z różnych opresji. To właśnie pod matczyny płaszcz Jasnogórskiej Królowej Polski nasz naród zawierzał „Prymas Tysiąclecia” Stefan kard. Wyszyński. To właśnie w Maryi swoją ufność pokładał Jana Paweł II. To właśnie dla Bogarodzicy służyło od wieków wielu braci Paulinów na Jasnej Górze Zwycięstwa.

Tak więc każdy z nas Polaków, powinien rozpoznać się w tej jasnogórskiej ikonie Madonny każdego dnia na nowo wypowiadać te znamienne słowa, niczym żołnierz stając do apelu: KRÓLOWO POLSKI, JESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM, CZUWAM…

ZOBACZ ZDJĘCIA ZE MSZY ŚW. ZA OJCZYZNĘ



film stworzony przez serwis www.tylkokuznia.info