Ogłoszenia duszpasterskie


UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

Dzisiejsza uroczystość jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Spełniając stałe warunki i odmawiając przed Najświętszym Sakramentem Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi, można dzisiaj zyskać odpust zupełny. Uczynimy to podczas nieszporów o godzinie 16:15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy przede wszystkim rodziny naszych ministrantów i lektorów.

„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary na ogrzewanie kościoła. Uroczystość Chrystusa Króla w wielu parafiach jest świętem patronalnym tych, którzy na co dzień służą Jezusowi. Posługującym w naszej parafii podczas liturgii: ministrantom i lektorom; szafarzom Najświętszego Sakramentu; panom kościelnym; pani organistce; chórowi parafialnemu i scholi; paniom, które sprzątają kościół i dekorują naszą świątynię kwiatami oraz pani, która dba o czystość obrusów i szat liturgicznych, najlepsze życzenia: życzymy, aby służba przy ołtarzu była dla Was źródłem prawdziwej radości, a przede wszystkim była to Wasza gorliwa modlitwa; żebyście potrafili modlić się tym, co wykonujecie podczas świętej liturgii. Niech w wypełnianiu pobożnej służby nieustannie towarzyszą Wam piękne i ważne słowa: ad maiorem Dei gloriam – na większą chwałę Boga; oby wszystkie funkcje i zadania, jakie pełnicie w parafii i każdy związany z tym wysiłek, wszelkie Wasze starania, miały na celu przede wszystkim większą chwałę Bożą.
Służcie wytrwale Jezusowi i Kościołowi Bożemu z sercem pełnym miłości i ofiarności. Niech w Waszych posługach nieustannie towarzyszą Wam słowa pieśni: „Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!” Na dalsze posługiwanie w naszej parafii – szczęść Boże!

Na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy w środę o 17:30.

Dzieci z klas I-III oraz przedszkolaków zapraszamy na pierwszą, po przerwie spowodowanej
pandemią, Szkółkę Sobotnią. Tematem spotkania będzie rola światła w modlitwie i naszym życiu.
Wspólnie będziemy czytać Słowo Boże i przygotowywać lampiony na Adwent. Szkółka
rozpocznie się o godzinie 11:00. Prosimy rodziców o krótkie spotkanie z organizatorami, w celach
ustalenia wspólnych zasad, jakimi będziemy kierować się na spotkaniach.

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” bezpłatny dodatek – płyta z filmem opowiadającym
o beatyfikowanym w Katowicach ks. Janie Masze. Zachęcamy do nabycia „Gościa” i obejrzenia
filmu. Jest też grudniowy „Mały Gość”, w którym znajdziemy lampion roratni do samodzielnego
złożenia oraz ciekawe informacje o miejscach, które będziemy poznawać podczas tegorocznych
rorat.

Za tydzień rozpoczniemy Adwent. Już teraz zapraszamy wszystkie dzieci oraz dorosłych na Msze
święte roratnie o godzinie 17:00. Roraty roku Pańskiego 2021 zatytułowane „Droga do
Betlejem” poprowadzą nas wraz z Maryją i Józefem z Nazaretu do miejsca narodzin Pana Jezusa.
A towarzyszyć nam będzie na tej drodze przewodnik nazwany „GiePeEsem”, czyli anioł Gabriel.
Zaplanujmy ten czas i przygotujmy nasze serca oraz lampiony i świece, aby nie przegapić i jak
najowocniej przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia.

Błogosławionego tygodnia! Szczęść Boże!

 

do wydruku