SAKRAMENT POKUTY I LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA

SAKRAMENT POKUTY
I LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA

od poniedziałku do środy

Spowiedź św.: godz. 6.30-7.00 i 17.30-18.00

Wielki Czwartek

Spowiedź św.: godz. 16.00-17.30
Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18.00

Wielki Piątek

Spowiedź św.: godz. 8.00-10.00 i 16.00-17.30
Liturgia Wielkopiątkowa Męki Pańskiej, godz. 18.00

Wielka Sobota

Spowiedź św.: 8.00-15.00 (tylko jeden dyżurujący ksiądz)
święcenie pokarmów: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

U r o c z y s t o ś c i   P a s c h a l n e
W i e l k i e j   N o c y   z   r e z u r e k c j ą
g o d z . 2 0 . 0 0 !