PLAN 40-GODZINNEJ ADORACJI

PLAN 40-GODZINNEJ ADORACJI
PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
N I E D Z I E L A
16.15 Nieszpory Eucharystyczne przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
17.00 Eucharystia wieczorna
P O N I E D Z I A Ł E K
7.00 Eucharystia, a po niej adoracja indywidualna do godz. 8.00
8.00 Spokojna, Wesoła, Spacerowa, Leśna, Kasztanowa, Rudzka
9.00 Moniuszki
10.00 Kościuszki
11.00 adoracja w j. niemieckim
12.00 Anioł Pański i adoracja w milczeniu do godz. 13.00
(prosimy o nie prowadzenie do godz. 13.00 na głos modlitw i śpiewów)
13.00 Krasickiego
14.00 Lewandowskiego
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia,
następnie do 16.00 adoracja w milczeniu
16.00 Bema
17.00 adoracja prowadzona dla młodzieży
17.30 Nabożeństwo Eucharystyczne z możliwością przyjęcia Sakramentu Pokuty
18.00 Eucharystia wieczorna
W T O R E K
7.00 Eucharystia, a po niej adoracja indywidualna do godz. 8.00
8.00 Tartaczna, Kolejowa, Żwirowa, Krzyżowa, Łączna, Drzymały, Kwiatowa,
Myśliwska, Staszica, Nowy Świat,, Browarna
9.00 Powstańców, Słowackiego, Pl. Mickiewicza
10.00 Garbarska, Strażacka, Morcinka, Parkowa, Kozielska, Kościelna,
11.00 Czarneckiego, Matejki, Sienkiewicza, Reja, Ogrodowa
12.00 Anioł Pański i adoracja w milczeniu do godz. 13.00
(prosimy o nie prowadzenie do godz. 13.00 na głos modlitw i śpiewów)
13.00 Klonowa, Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa, Topolowa, Brzozowa, Jagodowa,
Lipowa, Dębowa
14.00 Krótka, Kręta, Willowa, Słoneczna, Piaskowa, Raciborska
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia,
następnie do 16.00 adoracja w milczeniu
16.00 Arki Bożka, Klasztorna, Kocura
17.00 adoracja prowadzona dla dzieci szkolnych
17.30 Nabożeństwo Eucharystyczne z możliwością przyjęcia Sakramentu Pokuty
18.00 Eucharystia wieczorna