NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 12 marca 2022

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE W BEZPOŚREDNIM
PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU
12 marca 2022 (sobota), Kuźnia Raciborska
K o ś c i ó ł  ś w . M a r i i M a g d a l e n y  w  K u ź n i  R a c i b o r s k i e j

10 00 Przywitanie, modlitwa na rozpoczęcie i konferencja ewangelizacyjna
11 00 Konferencja: „Liturgia Sakramentu Małżeństwa”
12 00 Przerwa na kawę – częstują organizatorzy
12 30 Konferencja: „Teologia Małżeństwa”
13 30 Przerwa na obiad – we własnym zakresie
14 30 „Etyka życia małżeńskiego” – prowadzą Barbara i Grzegorz Głowaccy
16 50 Zakończenie części wykładowej i rozdanie potwierdzeń ukończenia nauk
17 00 Okazja do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Nabożeństwo z błogosławieństwem sakramentalnym
18 00 Msza Św. z Dnia Pańskiego

Prowadzący: ks. dr Andrzej Pyttlik – proboszcz, ks. Joachim Koza – wikariusz,
Barbara i Grzegorz Głowaccy – dyplomowani nauczyciele NPR i doradcy życia rodzinnego.
Ze względu na obostrzenia związane z epidemią wszystkie spotkania odbywają się w kościele.
Uczestnicy zobowiązani są do sumiennego i pełnego udziału w spotkaniach!
Powinni ponadto wziąć udział w trzech indywidualnych spotkaniach w Poradni Życia
Małżeńskiego na temat Naturalnego Planowania Rodziny. W trakcie nauk będzie możliwość
umówienia się na indywidualne spotkania z osobą z Poradni.

Koszt nauk: 40 zł. od osoby + 5 zł. od pary na materiały.
Zgłoszenia telefonicznie: 696480305 lub: kancelaria@parafiakuznia.pl