Projekt – Budowa wielofunkcyjnego, ekologicznego boiska sportowego

Budowa wielofunkcyjnego, ekologicznego boiska sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej”

ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA W III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Nazwa zadania: MBO-0082/W/21

Budowa wielofunkcyjnego, ekologicznego boiska sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej 

Budowa wielofunkcyjnego, ekologicznego boiska sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej obejmuje wykonanie nawierzchni polipropylenowej (20m x 40m), zamontowanie wyposażenia do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, za­montowanie niezbędnego ogrodzenia. Boisko będzie wyposażone w systemy umożliwiające jego ekologiczną, neutralną dla środowiska eksploatację, to jest oświetlenie wyposażone w zasilanie z paneli fotowoltaicznych, zbiornik na wodę deszczową z odpowiednią instalacją, nasadzenia drzew pochłaniających zwiększone ilości dwutlenku węgla. Łączna powierzchnia boiska to 924 m2 (22m x 42 m). Kwota: 586 218,00

Głosowanie:

Wejdź na stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przejdź do zakładki Bu­dżet Obywatelski tu skorzystaj z linku: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Oto cztery proste kroki, by wziąć udział w głosowaniu:

KROK 1wybierz zadanie – zadania z puli EKOMBO-0082/W/21,

przydzielając liczbę punktów od 1 do 3.

KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki).

KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ

KROK 4 – zatwierdź oddawane punkty, wpisując kod, który otrzymasz sms-em na wskazany numer telefonu, a następnie kliknij ZATWIERDŹ. Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości zmiany decyzji lub ponownego głosowania.