NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 10 października 2020

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE W BEZPOŚREDNIM PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU

10 października 2020 (sobota), Kuźnia Raciborska

K o ś c i ó ł ś w . M a r i i M a g d a l e n y w K u ź n i R a c i b o r s k i e j

10 00 Przywitanie, modlitwa na rozpoczęcie i konferencja ewangelizacyjna

11 15 Konferencja: „Liturgia Sakramentu Małżeństwa”

12 15 Przerwa na kawę – częstują organizatorzy :)

12 30 Konferencja: „Teologia Małżeństwa”

13 30 Przerwa na obiad – we własnym zakresie

14 30 „Etyka życia małżeńskiego” prowadzą Barbara i Grzegorz Głowaccy

16 50 Zakończenie części wykładowej i rozdanie potwierdzeń ukończenia nauk

17 00 Okazja do przyjęcia Sakramentu Pokuty

i Nabożeństwo z błogosławieństwem sakramentalnym

18 00 Msza Św. z Dnia Pańskiego

Prowadzący: ks. dr Andrzej Pyttlik – proboszcz, ks. Joachim Koza – wikariusz,

Barbara i Grzegorz Głowaccy – dyplomowani nauczyciele NPR i doradcy życia rodzinnego.

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią wszystkie spotkania odbywają się w kościele. Uczestnicy zobowiązani są do sumiennego i pełnego udziału w spotkaniach!

Powinni ponadto wziąć udział w trzech indywidualnych spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego na temat Naturalnego Planowania Rodziny. W trakcie nauk będzie możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z osobą z Poradni.

Koszt nauk: 40 zł. od osoby + 5 zł. od pary na materiały.