INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Zdjęcia z remontu kapicy cmentarnej i wymiany pieca dostępne są w galerii