DAR młodzieży parafii w Kuźni Raciborskiej

„Święta cierpliwość do Papieża” – DAR młodzieży parafii w Kuźni Raciborskiej na setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły (Jana Pawła II)

  • Przez „Anielską cierpliwość do Słowa Bożego”, czyli rozważanie fragmentów Ewangelii opisujących spotkania ludzi młodych z Jezusem…
  • Przez „Świętą cierpliwość do Papieża”, czyli wnikanie w niełatwe nauczanie Jana Pawła II do młodych, zawartego w wybranych orędziach na Dni Młodzieży…
  • …pragniemy przygotować „prezent dla Papieża”, czyli podjąć się ważnych zadań i zebrać wszystkie nasze decyzje życiowe, dzięki którym podzielimy się Dobrocią, Aktywnością i Radością (DAR) z innymi.

Będą to różnego rodzaju wydarzenia, dziejące się w świecie wirtualnym oraz te, które sami podejmiemy w codziennym życiu w przeciągu trzech tygodni, w czasie których będziemy starali się:

Po pierwsze – „Zmienić na lepsze nasze życie”, przez rozważanie fragmentów Ewangelii, opisujących spotkania ludzi młodych z Jezusem. Papież Jan Paweł II wymagał od młodzieży, wyznaczał im ambitne i trudne zadania, wskazując zawsze na Chrystusa, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Będzie to czas spotkania ze Słowem Bożym i osobistej modlitwy.

Po drugie – udowodnić naszą „świętą, anielską cierpliwość do Papieża”. W tygodniu będziemy szukali takiego czasu, w którym „wypłyniemy na głębię” wcale niełatwego nauczania św. Jana Pawła II do młodych, zawartego w wybranych orędziach na Dni Młodzieży. Teksty tych odezw papieskich weźmiemy jako swoją lekturę i spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań.

Po trzecie – w czasie naszego przygotowania do urodzin papieża będziemy „podejmować życiowe decyzje” i dzielić się trzema owocami Ducha Świętego: dobrocią, aktywnością (wspaniałomyślnością) oraz radością. Pierwsze litery każdego z owoców stanowią słowo „DAR”. Te konkretne zadania, jakie podejmiemy, będą swoistego rodzaju naszym prezentem urodzinowym dla Jana Pawła II.

Jaki jest szczegółowy plan naszego przedsięwzięcia? Posłuchaj ks. Joachima: