Dyspensa

Poniżej zamieszczamy list Biskupa Gliwickiego w sprawie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Niedzielnej Mszy Świętej od dnia 29 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem zdrowia lub życia.