III kazanie pasyjne, Jezus upada na drodze

ks. Joachim Koza, Trzecie kazanie pasyjne, Jezus upada na drodze „Widziałem Jezusa… w uzależnionych i zniewolonych grzesznym życiem”.