Duchowa Adopcja

 W jaki sposób podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego

25.03.2020 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia

W tym szczególnym czasie zachęcamy, aby Duchową Adopcję podjąć prywatnie (przed świętym obrazem/krzyżem św.). Należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Od dnia złożenia przyrzeczenia przez 9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki, każdego dnia należy:

  • rozważać i odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario),

  • odmówić w intencji dziecka i jego rodziców następującą modlitwę:

Do modlitwy można dołączyć dodatkowe postanowienia. Mogą to być np.: częsta spowiedź i komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, post od telewizji, alkoholu, papierosów, konkretna pomoc rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, niepełnosprawnym, matkom samotnie wychowującym dzieci itp. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, …) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … (w Święto / Uroczystość …) biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

  • odmówić każdego dnia codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka

  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

  • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: …

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Jedna tajemnica różańca świętego.

Pomocne mogą być bezpłatne aplikacje na telefon komórkowy: www.powerbank4life.org, www.MaliPomocnicyBoga,www.adoptujzycie.pl Wiele pięknych materiałów można znaleźć na stronie www.DuchowaAdopcja.pl, www.dlazycia.info.

Msze święte podczas których można podjąć DADP – transmisja TVP3 o godz.20.00,

przez facebook – Bractwo Małych Stópek o godz.20.00