Nauki Przedmałżeńskie

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE W BEZPOŚREDNIM
PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU

14 marca 2020 (sobota), Kuźnia Raciborska

Salka parafialna

10.00 Przywitanie, modlitwa na rozpoczęcie i konferencja ewangelizacyjna

11.00 Konferencja: „Liturgia Sakramentu Małżeństwa”

Przerwa na kawęczęstują organizatorzy :)

12.15 Świadectwo: „Rola Sakramentu Pojednania i umiejętności przebaczenia w małżeństwie” – przygotowanie do spowiedzi przedślubnej;
modlitwa w rodzinie i doświadczenie obecności Boga w małżeństwie

13.00 Konferencja: „Teologia Małżeństwa”

Przerwa na obiadwe własnym zakresie

14.45 Wykład i spotkanie warsztatowe: „Etyka życia małżeńskiego”

16.50 Zakończenie części wykładowej i rozdanie potwierdzeń ukończenia nauk

 

Kościół św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej

17.00 Nabożeństwo z błogosławieństwem sakramentalnym i okazja do przyjęcia Sakramentu Pokuty

18.00 Msza Św. z Dnia Pańskiego

 

Prowadzący: ks. dr Andrzej Pyttlik – proboszcz, ks. Joachim Koza – wikariusz, Barbara i Grzegorz Głowaccy – dyplomowani nauczyciele NPR i doradcy życia rodzinnego,

Elżbieta Glenc – doradca rodzinny.

Uczestnicy zobowiązani są do sumiennego i pełnego udziału w spotkaniach!

Powinni ponadto wziąć udział w trzech indywidualnych spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego na temat Naturalnego Planowania Rodziny. W trakcie nauk będzie możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z osobą z Poradni.

Koszt nauk: 35 zł. od osoby + 5 zł. od pary na materiały.