Odpady zielone

Uwaga mieszkańcy!

W listopadzie 2019 r. na terenie Gminy Kuźnia Raciborska odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych, (na zgłoszenie telefoniczne) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w ilości do 2 pojemników o pojemności do 120 litrów z danej nieruchomości.

Termin odbioru odpadów zielonych odbędzie się w dniach:
29.11.2019 r. – Kuźnia Raciborska ,Siedliska, Budziska, Turze, Ruda
15.11.2019 r. – Rudy, Ruda Kozielska, Jankowice, Biały Dwór.

Tagi: