Prośba o wsparcie

Prośba o wsparcie materialne na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach

Ojciec Święty Franciszek pod koniec ubiegłego roku w specjalnym liście skierowanym do dzieci i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Rusinowicach napisał: ,,Niech zatem dar życia i niepowtarzalne bogactwo, jakim zostali obdarowani młodzi Niepełnosprawni, nie zostaną nigdy pokryte pyłem samotności, zwątpienia czy obojętności, ale dobrze wykorzystane i służy innym”.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach działa już od 1994 r., prowadząc profesjonalną rehabilitację leczniczą. Do Ośrodka przybywają niepełnosprawne dzieci i młodzież z całej Polski. Najczęściej dotknięte: dziecięcym porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofią mięśniową, stanami powypadkowymi i pooperacyjnymi, zwykle powiązanymi z niepełnosprawnościami (upośledzeniem umysłowym, głuchotą, ślepotą oraz napadami padaczkowymi).

Ośrodek przystosowany jest do przyjęcia małych pacjentów z ich rodzicami lub opiekunami. Dzięki temu dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa i nie doznają stresu spowodowanego rozłąką z rodziną. Przez cały rok organizowane są 3-tygodniowe turnusy, na których przebywa 75 dzieci i tyluż opiekunów, a więc w sumie 150 osób. W ciągu roku Ośrodek przyjmuje ponad 2.5 tys. osób, przeważnie z rodzin ubogich, których nie stać na całkowite finansowanie swojego pobytu.

Rehabilitacja prowadzona jest w dwóch oddziałach szpitalnych: rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej z bogatym zestawem zabiegów. Efekty leczenia są wspomagane terapią zajęciową, infoterapią, hydroterapią, koloroterapią, hipoterapią i terapią relaksacyjną w grocie solnej. Dla opiekunów organizowane są wykłady edukacyjne, pokazy sprzętu oraz filmy pogłębiające wiedzę na temat stosowanych metod leczenia. Ośrodek stał się również ważnym miejscem formacji duchowej, w tym przygotowania podopiecznych do przyjęcia sakramentów świętych, co staje się swoistego rodzaju rehabilitacją serca. Działalność Ośrodka stanowi istotny wkład diecezji gliwickiej w dobro całego społeczeństwa.

Ośrodek został wybudowany przed 25 laty, kiedy obowiązywały inne normy i standardy budowlane. Aktualne przepisy nakładają na dyrekcję Ośrodka obowiązek przystosowania obiektu do prowadzenia działalności leczniczej w oparciu o nowe standardy. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami finansowymi.

Zwracam się więc z serdeczną prośbą do wszystkich wiernych naszej diecezji i do wszystkich ludzi dobrej woli, o wsparcie materialne dla podjętych obecnie prac modernizacyjnych. Swoją ofiarę będzie można złożyć, w ramach kolekty, w przyszłą niedzielę 4 marca br., czyli w III Niedzielę Wielkiego Postu.

Wszystkim Ofiarodawcom, za każdy złożony na ten cel dar, składam, przede wszystkim w imieniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, serdeczne Bóg zapłać.

 

Szczęść Boże!

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach

ks. Kazimierz Tomasiak