Odezwa Biskupa Gliwickiego

ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO
NA ZAMKNIĘCIE JUBILEUSZOWEGO ROKU MIŁOSIERDZIA

Drodzy Współpracownicy w kapłańskiej służbie, Umiłowani Siostry i Bracia!

Zbliża się moment zamknięcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka w ubiegłym roku, który uroczyście otworzyliśmy dnia 13 grudnia ub. r. w kościele p. w. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Doświadczyliśmy w tym akcie wezwania do owocnego kroczenia drogą przebaczenia nam grzechów i win, a Ten Nadzwyczajny Jubileusz był darem dla umęczonej wspólnoty ludzkiej, borykającej się ustawicznie z brakiem właściwej postawy wobec zadań, wyznaczonych przez Zbawiciela, który „przyszedł szukać i zbawić to, zginęło” (Łk 19,10).

Kończący się Jubileuszowy Rok Miłosierdzia miał więc być czasem doświadczania miłosiernej postawy Boga, który udziela nam swej łaski bez naszych zasług. Odpowiedzią zaś z naszej strony miał być podjęty wysiłek nawrócenia, wyznaczanego uwrażliwieniem na nasze nieposłuszeństwo wobec Boga oraz decyzją o zbliżeniu się do skarbca przebaczenia w sakramencie pokuty. Z pewnością nie zaniedbaliśmy podjęcia tego wysiłku!

Uroczyste zamknięcie tego wyjątkowego Jubileuszu będzie miało miejsce w gliwickiej katedrze w niedzielę 13 listopada podczas Mszy św. o godz. 12.30. Tego samego dnia akt zamknięcia dokona się także w pozostałych sześciu kościołach naszej diecezji, które zostały ustanowione na rozpoczęcie tego Jubileuszu; do tego aktu deleguję Księży Proboszczów tych jubileuszowych kościołów.

Ufam, że Umiłowani Diecezjanie, wraz ze swymi Duszpasterzami, doznali miłosiernej łaski w uwolnieniu się od brzemienia grzechów i błędów. Oby cała nasza Wspólnota Diecezjalna strzegła odtąd darów, otrzymanych dla naszego zbawienia. Pozostańmy z Bożym błogosławieństwem.

Gliwice, dnia 3 listopada 2016 r.

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki