Podziękowanie biskupa Jana Kopca za ŚDM

logo_Kuria

PODZIĘKOWANIE BISKUPA GLIWICKIEGO ZA WŁĄCZENIE SIĘ DIECEZJI

W OR­GANIZACJĘ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016

 

 

 

Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze, Umiłowani Siostry i Bracia!

Niezwykła radość, towarzysząca dopiero co zakończonym Światowym Dniom Młodzieży, nadal trwa w nas. Wdzięczni jesteśmy Opatrzności Bożej, że na szlakach wydarzeń znalazła się nasza Oj­czyzna z Krakowem na czele, a także wszystkie polskie diecezje. Także nasza Diecezja Gliwicka włączyła się w to budujące dzieło, które już stało się ważnym ogniwem budowania Królestwa Bo­żego w naszych sercach i w całym Kościele Chrystusowym. Wszyscy doświadczyliśmy umiejętnej współpracy różnorodnych gremiów, by stworzyć jak najbardziej sprzyjające warunki dla przeżycia tego podniosłego czasu.

W tej postawie trwając pragnę jak najserdeczniej ogarnąć Was, Siostry i Bracia, by tą drogą podzię­kować za włączenie się w wysiłek Kościoła naszej diecezji, by przez okazaną otwartość serc, przy­gotowaną i udzielona gościnę w parafiach i rodzinach, nade wszystko zaś przez dzielenie się swo­imi doświadczeniami wiary i pokazanymi wartościami życia – okazać prawdziwą wspólnotę serc z naszymi gośćmi z zagranicy, a także naszymi uczestnikami z diecezji. Świadomość, że w ramach etapu diecezjalnego, poprzedzającego wydarzenia w Krakowie, w 63 parafiach niemal 2200 osób znalazło możliwość zatrzymania się i przeżycia radości tych dni, skłania do postawy szczerego wy­rażenia Wam wszystkim, z Duszpasterzami na czele, uznania i podziękowania. Dziękuję za wzmoc­nienie duchowe naszych rodzin i wspólnot parafialnych, a przez to za cały dar, udzielony młodemu pokoleniu z całego świata. Moją wdzięczność kieruję do Centrum Diecezjalnego ŚDM, do wszyst­kich osób zaangażowanych w obsługę różnorodnych zadań, a zwłaszcza do rzeszy wolontariuszy, bez których nie byłoby tyle wspaniałych owoców.

Ciesząc się wynikami całego wydarzenia zachęcam teraz do pielęgnowania tego, co tegoroczne ŚDM Kraków 2016 umocniły w nas. Z nowym entuzjazmem idźmy odważnie do świata z przesła­niem o bliskości Jezusa zawsze Miłosiernego w otwierającą się przed nami przyszłość. Niech nam wszystkim towarzyszy Boże błogosławieństwo.

 

                                                                                                                                    † Jan Kopiec

                                                                                                                                    Biskup Gliwicki

 

Gliwice, 3 sierpnia 2016 r.

Tagi: , , , ,