ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE BISKUPA GLIWICKIEGO
NA METROPOLITALNY OBCHÓD
UROCZYSTOŚCI WNIEBOWZIĘCIA NMP W RUDACH

Drodzy Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,
Umiłowani Siostry i Bracia!

Każdego roku uroczystość Wniebowzięcia NMP kieruje nasze serca w stronę naszego diecezjalnego sanktuarium w Rudach, świadka wielowiekowej pobożności dawnego opactwa cystersów. W patronalne święto tego czcigodnego miejsca ożywiam zaproszenie, by oddać cześć naszej Matce, która w każdej sytuacji naszego życia jest wierną Przewodniczką w wierze. Ten obchód łączymy od lat z wysiłkiem integrującym naszą metropolię, tworzącą kościelne zręby dla wszystkich mieszkańców Górnego Śląska. Nasze pielgrzymowanie do Matki Bożej Pokornej w Rudach zawsze przynosi błogosławione owoce, dając ukojenie w smutkach, chęć dzielenia się dobrem z naszymi bliźnimi, a także otwieraniem się na dobre natchnienia dla wzmocnienia życia łaski w naszych sercach.


Aktualny rok wpisuje się w rocznicową pamięć o ważnych wydarzeniach dla naszego pokolenia. Szczęśliwie mija 70 lat od zakończenia brutalnej II wojny światowej, która – jak każdy konflikt zbrojny – przyniosła wiele zniszczeń i nieodwracalnych krzywd. Wysiłek odbudowy zniszczeń i wprowadzania nowego ładu na naszym kontynencie przyniósł pomyślne owoce. Ze szczególnym uczuciem wdzięczności ogarniamy wydarzenia z czasu obrad II Soboru Watykańskiego z końca 1965 r., kiedy biskupi Polski i Niemiec z odwagą wymienili ze sobą korespondencję, by rozpocząć nowy etap we wzajemnych relacjach między naszymi narodami, do czego Kościół Chrystusowy jest szczególnie predystynowany. Tym zmianom sprzed 70 lat zawdzięcza również swoje ustanowienie dzisiejsza diecezja opolska, która dokładnie przed 30 laty otrzymała dwóch biskupów pomocniczych: Jana Bagińskiego i Gerarda Kusza. Gdy w 1992 r. powstała nasza diecezja gliwicka, biskup Jan Bagiński pozostał w Opolu, natomiast biskup Gerard wyznaczony został do posługi biskupa pomocniczego właśnie u nas. Z tej przyczyny pragniemy tegoroczne świętowanie odpustowe w Rudach połączyć z serdecznym podziękowaniem dla obu biskupów, którzy dokładnie 15 sierpnia 1985 r. w katedrze opolskiej przyjęli święcenia biskupie z rąk nieżyjącego już prymasa Polski, kard. Józefa Glempa.

Zapraszam Wszystkich, Drodzy Diecezjanie, do czcigodnego sanktuarium, którego centralnym momentem będzie sprawowana na dziedzińcu uroczysta koncelebrowana Eucharystia o godz. 11.00, której przewodniczył będzie biskup Gerard wraz z biskupem Janem Bagińskim, a wraz z nimi będą ją sprawować Pasterze naszej Górnośląskiej metropolii.

Posługi głoszenia Słowa Bożego radośnie podjął się emerytowany biskup opolski, abp Alfons Nossol, którego prośba sprzed 30 lat, by Ojciec Święty Jan Paweł II wsparł posłannictwo Kościoła na Śląsku Opolskim nowymi siłami, została zrealizowana.

Podniosłym zwieńczeniem liturgicznej modlitwy będą nieszpory maryjne w bazylice o godz. 15.

Z radością błogosławię na tegoroczne trud pielgrzymowanie do Rud.

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

wersja do druku