Boże Ciało

Boże Ciało to nie tylko procesja. To uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która przez 8 dni świętowana (czyli przez oktawę), wzywa do uwielbienia Chrystusa, do wypowiedzenia naszej wiary w jego Eucharystyczną obecność, do uświadomienia sobie, że On jest pośród nas, idzie z nami jak z uczniami do Emaus.

Święto to jest zaproszeniem Chrystusa do naszych domów, w nasze codzienne życie. Idziemy z procesji i jest to manifestacja wiary. Dekorujemy okna naszych domów dając świadectwo, że tu mieszkają katolicy!

ZOBACZ ZDJĘCIA Z BOŻEGO CIAŁA