Adoracja Przenajświętszego Sakramentu

MonstrancjaPLAN 40 GODZINNEJ ADORACJI PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

NIEDZIELA – wg planu adoracji związanej z peregrynacją ukoronowanego obrazu MB Trzykroć Przedziwnej

PONIEDZIAŁEK

7.00 – Eucharystia, a po niej adoracja indywidualna do godz. 8.00.

8.00 – ul. Spokojna, Wesoła, Findera, Nowotki, Fornalskiej, Rudzka, Moniuszki, Kościuszki.

9.00-10.00 – Pogrzeb śp. Marii Ropickiej.

11.00 – adoracja w j. niemieckim.

12.00 – Anioł Pański i dalsza adoracja w milczeniu (prosimy o nie prowadzenie na głos modlitw i śpiewów do godz. 13.00).

13.00 – ul. Krasickiego.

14.00 – ul. Świerczewskiego.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

15.30 – adoracja prowadzona dla młodzieży.

16.00 – ul. Bema.

17.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne z możliwością przyjęcia Sakramentu Pokuty.

WTOREK

7.00 – Eucharystia, a po niej adoracja indywidualna do godz. 8.00.

8.00 – ul. Tartaczna, Kolejowa, Żwirowa, Krzyżowa, Łączna, Drzymały, Kwiatowa, Myśliwska, Staszica, Nowy Świat.

9.00 – ul. Powstańców, Browarna, Słowackiego, Plac Mickiewicza.

10.00 – ul. Czarneckiego, Matejki, Sienkiewicza, Reja.

11.00 – ul. Ogrodowa, Garbarska, Strażacka, Morcinka, Parkowa, Kozielska, Kościelna.

12.00 – Anioł Pański i dalsza adoracja w milczeniu (prosimy o nie prowadzenie na głos modlitw i śpiewów do godz. 13.00).

13.00 – ul. Klonowa, Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa, Topolowa, Brzozowa, Jagodowa, Lipowa, Dębowa.

14.00 – ul. Krótka, Kręta, Willowa, Słoneczna, Piaskowa, Raciborska.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja indywidualna.

16.00 – adoracja prowadzona dla przedszkolaków.

16.30 – adoracja prowadzona dla dzieci szkolnych.

17.00 – ul. Arki Bożka, Klasztorna, Kocura.

17.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne z możliwością przyjęcia Sakramentu Pokuty.