Habemus Papam !!!

Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, że konklawe miało za zadanie dać Rzymowi biskupa. Zdaje się, że moi bracia kardynałowie znaleźli go prawie na końcu świata. Dziękuję wam za powitanie – powiedział nowo wybrany papież Jorge Mario Bergoglio. Jest on pierwszym w dziejach Kościoła papieżem z Ameryki Południowej. Przyjął imię Franciszek

W środę 13 marca 2013 r. tuż po godz. 19.00 biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej i dzwony Bazyliki św. Piotra w Rzymie obwieściły Kościołowi i światu radosną nowinę, którą wyraził kardynał protodiakon Jean-Louis Tauran słowami znanej wszystkim formuły:
Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Jorge Mario Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum
W tej wielkiej godzinie Kościoła chcemy umacniać się nade wszystko wiarą w Trójjedynego Boga, który swą Opatrznością jest stale obecny we wspólnocie Ludu Bożego odkupionego Krwią Chrystusa i uświęconego łaską Ducha świętego.

Jako Kościół opolski śpiewamy hymn uwielbienia i dziękczynienia za dar Papieża Franciszka. Jednocześnie otaczamy nowego Ojca świętego synowską miłością i gorącą modlitwą, wypraszając obfite Boże błogosławieństwo dla Jego Piotrowej posługi.
Ojcze Święty, prosimy: „…umacniaj braci w wierze”!