Odwiedziny duszpasterskie

Drodzy Parafianie! DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE rozpoczynamy w czwartek 27 grudnia. Jest to okazja do rozmowy na tematy wiary, życia religijnego, rodzinnego, parafialnego.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie stołu (krzyż, świece, naczy¬nie z wodą święconą). Prosimy, aby przez dzieci i młodzież szkolną zostały przygotowane zeszyty (karty pracy) z katechezy, a przez kandydatów do Bierzmowania – kartki potwierdzające systematyczność ich pracy duchowej.

Jeżeli ktoś z poważnej przyczyny nie może przyjąć kolędy w ustalonym terminie, prosimy o zaproszenie na tzw. „kolędę dodatkową” w niedzielę 20 stycznia. Do zobaczenia w Waszych rodzinach!

ZOBACZ PLAN KOLĘDY