Niedziela Palmowa

Uroczysta liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Posiada ona dwoisty charakter: z jednej strony wspomina się uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, w trakcie którego tłumy przybywających na Paschę pielgrzymów, witały Chrystusa radosnymi okrzykami „Hosanna”, z drugiej zaś strony czci się Mękę i Śmierć Zbawiciela. Stąd też kapłan rozpoczynając Eucharystii błogosławi palmy.

W tym też dniu mogliśmy uczestniczyć jeszcze głębiej poprzez rekolekcyjne słowo ks. Piotra oraz koncert „Pasji Janowej” G.F. Haendel w wykonaniu Czechowickiego Teatru Muzycznego oraz chóru Ensemble de la Cour, który odbył się w naszej parafii o godz. 15:30.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z TEGO DNIA

W liturgii Słowa odczytuje się proroctwa Izajasza, który zapowiada mękę Sługi Pańskiego, natomiast drugie czytanie to Hymn o uniżeniu się Chrystusa. W sposób uroczysty, z podziałem wg osób, odczytuje się Męka Jezusa Chrystusa według św. Marka (kolejnymi latami Ewangelię wg św. Mateusza, Marka i Łukasza). Od kilkunastu lat Niedziela Palmowa jest też obchodzona z ustanowienia bł. Jana Pawła II jako Światowy Dzień Młodzieży. Stąd w naszej parafii Mękę Pańską odczytywała młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania. Na innych Mszach św. Ewangelię czytali również nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, lektorzy i poproszeni rodzice.