Caritas też dla mnie…

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu gościliśmy ks. Jana Łojczyka. Jest on dyrektorem Caritas diecezji gliwickiej. Podczas głoszonego słowa podkreślił rangę okresu Wielkiego Postu. Wskazał na trzy podstawowe aspekty jakimi powinniśmy się kierować szczególnie w tym czasie – modlitwa, post i jałmużna.

Zachęcał również do czynnego udziału w dziele jakim jest Caritas. Zaprosił wszystkich chętnych i ciekawych na czym polega pomoc instytucji Caritas, na spotkanie, które odbyło się w niedzielę o godz. 15:15 w salce katechetycznej. Jeśli nie byłeś na spotkaniu a chcesz dołączyć do grona wolontariuszy Caritas zapraszamy do kancelarii, by dowiedzieć się więcej.

ZOBACZ WIĘCEJ NA CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ