Hej kolęda, kolęda

Zobacz plan kolędy!

W czasie kolędy na stole powinny się znaleźć świece, krzyż oraz naczynie z wodą święconą. Dzieci i młodzież szkolną prosimy o przygotowanie zeszytów z katechezy, a kandydatów do bierzmowania – kartek potwierdzających systematyczność ich pracy duchowej.

Ofiary kolędowe będzie można składać na mszach świętych, które w intencji odwiedzonych rodzin odprawiane będą w każdą sobotę o godz. 18:00. W domach natomiast będzie możliwość złożenia ofiary na renowację pięknych kościelnych witraży oraz przeszklenie kościoła tzw. „bezpieczną szybą” umieszczoną w ocynkowanych, malowanych proszkowo ramach. Powinno to znacznie ocieplić świątynię.

Ofiary zbierane przez ministrantów do skarbonek (tylko do skarbonek!) przeznaczone zostaną na cele misyjne i wspólnotowe (stroje liturgiczne, wyjazdy, nagrody).

Do zobaczenia w Waszych rodzinach!