Dyspensa w Święto Niepodległości

W związku z tym, iż tegoroczne Święto Odzyskania Niepodległości
(11 listopada) przypada w piątek, Biskup Gliwicki udziela w tym dniu
wszystkim diecezjanom oraz osobom przebywającym na terenie
Diecezji Gliwickiej dyspensy od pokarmów mięsnych.