Dobre Słowo – Konkret codzienności – XXXIV Niedziela Zwykła, A

Komentarz księdza Andrzeja Pyttlika do ewangelii z XXXIV Niedzieli Zwykłej.

Ewangelia (Mt 25, 31-46)

Czytaj dalej…

Orędzie Ojca Świętego

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO

NA IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

XXXIII Niedziela Okresu Zwykłego
15 listopada 2020 r.

 

“Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32) Czytaj dalej…

Dobre Słowo – Mój talent – XXXIII Niedziela Zwykła, A

Komentarz księdza Andrzeja Pyttlika do ewangelii z XXXIII Niedzieli Zwykłej.

Ewangelia (Mt 25, 14-15. 19-21)

Czytaj dalej…

Dobre Słowo – Mądry i głupi – XXXII Niedziela Zwykła, A

Komentarz księdza Andrzeja Pyttlika do ewangelii z XXX Niedzieli Zwykłej.

Ewangelia (Mt 25, 1-13)

Czytaj dalej…

Dzień solidarności z kościołem prześladowanym

XII DZIEŃ SOLIDARNOŚCI

Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM

08-11-2020

 

Dobre Słowo – Domowi Święci – XXXI Niedziela Zwykła, A

Komentarz księdza Andrzeja Pyttlika do uroczystości Wszystkich Świętych z XXXI Niedzieli Zwykłej. Ewangelia

(Mt 5, 1-12a)

Czytaj dalej…