Informator parafialny „Łezka”


Informator Parafii Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej

(tel. 32 419 13 54)

www.parafiakuznia.pl

Najświętszej Trójcy 03.06.2012 r.

7.00 (w j. niemieckim) Za + męża Eryka kocur w 80 rocznicę ziemskich urodzin, za ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa.

9.00 Za + matkę Irenę Janowską, teścia Jerzego Bartoń, ++ z rodzin Janowski, Bartoń.

11.00 1) Za dzieci z okazji Dnia Dziecka.

2) Za ++ rodziców Aleksandrę i Bolesława Serafin.

3) Za + syna Norberta Otlika, jego ++ dziadków, pradziadków, pokrewieństwo i dusze puszczone.

15.30 Chrzty: Jakub Kliś. Roczki. Błażej Michniacki

17.00 Za++ Pelagię, Wincentego Chroboczek, + córkę Annę Marię Chroboczek, za + matkę Stefanię Mrozek, za ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek 04.06.2012 r.

7.00 Za ++ rodziców Adelajdę i Franciszka Grzesik, ich 2. córki, zięcia, ++ z pokrewieństwa Grzesik
i Kuśka.

18.30 1) Za + matkę Lucynę Kędzierską, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Hildegardy Hellebrandt oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

Wtorek 05.06.2012 r. – św. Bonifacego

7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Procek, rodzeństwo, dziadków z obu stron, + ojca Alfreda Urbaniec, Lubomira Sojkę, ++ pokrewieństwo i dusze opuszczone.

18.30 1)Za ++ Alojzego i Klarę Knura, Adolfa i Hildegardę Przybyła, dziadków z obu stron i dusze opuszczone.

2) Za + Eugenię Front (od sąsiadów).

Środa 06.06.2012 r.

7.00 1) Za ++ rodziców Adolfa i Augustę Mazur, ++ synów i córki oraz ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Eugeniusza Wierzchowskiego, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.30 1) Za + męża, ojca, dziadka Henryka Nowickiego w dniu jego ziemskich urodzin, ++ rodziców Monikę i Władysława Nowickich, wnuka Kamila o wieczną radość życia w niebie.

2) Za + Agnieszkę Raczyńską (od sąsiadów i znajomych).

Czwartek 07.06.2012 r. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

7.00 Za + matkę Albinę Gajewską w 1. rocznicę śmierci, ++ dziadków Gajewski, Szczucki, Ryszka i Fros oraz ++ z pokrewieństwa.

9.00 W intencji ++ i żyjących parafian i budowniczych ołtarzy (z procesją).

ok. 11.30 Za +Łucję Badowską-Tkocz (od sąsiadów i znajomych).

17.00Za + Elżbietę Sobania (od przyjaciółek Joli i Urszuli z rodzinami).

Piątek 08.06.2012 r. – św. Jadwigi, królowej

7.00 Za + Rudolfa Garbas, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, + brata, ++ z rodziny Garbas i Żemełka.

18.30 1) Za + męża Jana Pluta, jego ++ rodziców, + Wilhelma Czogała, ++ 2 żony, rodzeństwo i pokrewieństwo.

2) Za ++ Dorotę i Herberta Eilers (od sąsiadów z bloku).

Sobota 09.06.2012 r.

7.00 Za ++ Elżbietę i Alfreda Bulenda, + zięcia Johanna, Łucję i Karola Wagner, ich rodziców i rodzeństwo, pokrewieństwo, + Marię Kurzeja i dusze opuszczone.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

18.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławień­stwo i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Jana oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławień­stwo i zdrowie z okazji 40. rocznicy urodzin w intencji Bożeny oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

X Niedziela Zwykła 10.06.2012 r.

7.00 Za + matkę Genowefę Stanjek, ojca Herberta, Edeltraudę Jatzek oraz dusze opuszczone.

9.00 1) Za + Antoninę i Józefa Kowalczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + Jadwigę i Rudolfa Śniechota, ich ++ rodziców Martę i Emila Śniechota, Annę i Antoniego Czyszczoń, Annę Skorupa i ++ z pokrewieństwa.

11.00 1) Za ++ i żyjących parafian.

2) Za + babcię Albinę Gajewską w 1. rocznicę śmierci (od wnuków Angeliki i Łukasza).

17.00Za + Władysława Raczyńskiego, jego rodziców, siostrę Bolesławę, Augustyna i Joannę Choroba, ich synów Józefa i Maksymiliana.

Poniedziałek 11.06.2012 r. – św. Barnaby

7.00 1) Za ++ rodziców Franciszkę i Jana Czech, ++ rodziców Katarzynę i Teodora Panek i dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za ++ rodziców Genowefę i Bolesława, teściów Mariannę i Józefa, ++ z rodzeństwa z obu stron
i dusze opuszczone.

18.30 Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła Łużyna, ++ synów Piotra i Jerzego, + zięcia Pawła, synową Marię i ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 12.06.2012 r.

7.00 Za + Zofię Kubica, + męża Józefa, rodziców, dziadków z obu stron i pokrewieństwo Kubica, Lepiorz, Jacek.

18.30 1) Za + ojca Herberta Waluga w kolejna rocznicę śmierci, + matkę Gertrudę, Teścia Eduarda,
+ z pokrewieństwa.

2) Za ++ Pawła i Ludmiłę Nosek, + syna, zięcia, + Wilhelma Greger, dusze w czyśccu cierpiące

Środa 13.06.2012 r. – św. Antoniego z Padwy

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Krystyny i Leszka oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

19.30 Msza św. zbiorowa z Nabożeństwem Fatimskim. Za + Elżbietę Sobania (od sąsiadów i znajomych). * Za + Wincentego Gocek (od brata Jana z rodziną). * Z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Ireny. * Za + Lucynę Badowską-Tkocz w 30 dzień po śmierci. * O błogosławieństwo i umocnienie w cierpie­niu w pewnej intencji. *

Czwartek 14.06.2012 r. – bł. Michała Kozala

7.00 Za + Antoniego Krybus, ++ rodziców, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 1) Za ++ ojców Wilhelma i Józefę Gritzman, ++ siostry Genowefę i Marię, ++ 6 braci, + szwagra Joachima, + bratową Marię, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

2) Za + Jadwigę Wróblewską (od sąsiadów z bloku).

Piątek 15.06.2012 r. – Uroczystość Serca Pana Jezusa

7.00 Za + Zofię Szalwik, męża Jana, ++ córki Hildegardę, Marię i Stefanię, zięciów Adolfa i Pawła,
++ z pokrewieństwa.

18.30 1) Za ++ teściów Adama i Helenę Dziechciarz, + syna Leszka i ++ z pokrewieństwa.

2) Za + matkę Jadwigę Kalus w 4 rocznicę śmierci, + ojca Wiktora, siostrę Teresę, ++ z pokrewieństwa.

Sobota 16.06.2012 r. – Niepokalanego Serca NMP

7.00 Za + Johanna Janosch, rodziców, rodzeństwo, ++ teściów, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i siostry zakonne co w naszej parafii pracowali i dusze opuszczone.

13.00 Ślub: Anna Bugdol – Norbert Pitek.

————————————————————————————————————————————–

18.00 1) Za ++ Jolantę i Stanisława Chojeckich. + syna Ryszarda, ++ z rodzin Chojecki i Barancewicz.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Bernadetty i Bogusława oraz o opiekę Bożą i zdrowie dla synów.

XI Niedziela Zwykła 17.06.2012 r.

7.00 Za + Karola Leszinski w 1 rocznicę śmierci, + żonę Lidię, rodziców Pawła i Franciszkę Leszinski, teściów Józefa i Bertę Majer, ks. dziekana Franciszka Choroba i ++ z pokrewieństwa.

9.00 1) Za + męża Jerzego Kurz w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Emila Pilny, ++ teściów Annę i Zygfryda Kurz, Zofię oraz ++ z pokrewieństwa Kurz, Pilny, Marek, Stromiński i dusze opuszczone.

2) Za + syna Zbigniewa Kisz, rodziców Helenę i Kazimierza, siostrę Marię, Michała oraz
++ z pokrewieństwa.

11.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu w intencji Haliny i Pawła oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie z okazji 18. rocznicy urodzin w intencji Dawida Ernst oraz o błogosła­wieństwo dla całej rodziny.

17.00 Za + męża Antoniego w rocznicę ziemskich urodzin, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron.

Poniedziałek 18.06.2012 r.

7.00 1) Za ++ rodziców Łucję i Ernesta Czeczor, + teścia i ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + Elżbietę Piontek (od znajomych)

18.30 W intencji rodziny Antonik.

Wtorek 19.06.2012 r.

7.00 Za wszystkich ++ z rodzin Zimmermann i Olszówka.

18.30 1) Za + Ernesta Madecki w kolejną rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, + siostrę, brata i bratową, + Leona Żok, ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze opuszczone.

2) Za + męża i ojca Huberta, + córkę i siostrę Felicję, ++ teściów i dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

Środa 20.06.2012 r.

7.00 Za + męża i ojca Zygfryda Szymik w kolejną rocznicę śmierci, jego ++ rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

12.00 Ślub: Ogórek Ewa – Piosek Łukasz

18.30 1) Za + Helenę Swoboda, męża Alfreda, matkę Agnieszkę Potyka, ++ rodziców z obu stron, ich ++ znajomych i przyjaciół oraz dusze opuszczone.

2) Za + Lucynę Badowską-Tkocz (od rodziny Marchaczów).

Czwartek 21.06.2012 r.

7.00 1) Za + ojca Józefa, matkę Pelagię, brata Gerharda oraz ++ z pokrewieństwa.

2) Za + matkę Agnieszkę Michalski, + ojca Franciszka, + brata Romana, ++ mężów Norberta i Stefana, + synową Sylwię, ++ dziadków i dusze opuszczone.

18.30 1) Za ++ rodziców Annę i Mieczysława Buczkowskich, ich + wnuczkę Karolinę, dziadków Ernestynę i Leopolda, Annę i Kazimierza ++ z rodzin Wilk, Buczkowski i dusze opuszczone.

2) Za + Urszulę Michalski z domu Prokop (od znajomych i sąsiadów).

Piątek 22.06.2012 r.

7.00 Za + Pawła Kurzeja, żonę Agnieszkę, z rodziny Kurzeja i Picz.

18.30 1) Za + męża, ojca i dziadka Czesława Sykulskiego w 10 rocznicę śmierci, ++ braci, rodziców z obu stron, wnuków, + szwagierkę Bertę, jej męża Jerzego, szwagra Stanisława, jego synów Krzysztofa i Bernarda, ++ z rodziny Czarnota, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + Barbarę Tufalską (od koleżanek z pracy).

Sobota 23.06.2012 r. (Dzień Ojca)

7.00 1) Za + Annę Czogała, ++ teściów Antoninę i Józefa Czogała, + Pawła Mikołajek, ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Zarembik, + brata Pawła i dusze opuszczone.

2) Za ++ Lucynę Badowską-Tkocz (od rodziny Badowskich).

12.00 Ślub: Zgraja – Porwoł.

13.30 Ślub: Domańska – Szumiela.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­wie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Elżbiety i Jarosława Kozłowskich oraz o błogosławieństwo dla rodziny.

XIII Niedziela Zwykła 24.06.2012 r.

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

7.00 Za + Jana Kluskę (od siostry z rodziną).

9.00 1) Za + brata Franciszka Gurgul (od brata Adama).

2) Za ++ i żyjących Parafian.

11.00 1) W intencji żyjących i ++ Ojców z okazji Dnia Ojca.

2) Za + Małgorzatę Machejek w kolejną rocznicę, jej + męża Franciszka, ++ z pokrewieństwa.

3) Za + męża Jana, córkę Ingę, ++ rodziców Annę i Pawła, brata Wilhelma, teściów, 2. żony, 2. szwagrów, ++ dziadków z 3. stron i całe pokrewieństwo.

17.00 Za + syna Michała Makulika w 8. rocznicę śmierci.

Poniedziałek 25.06.2012 r.

7. 00 Za + męża i ojca Norberta Koslowski, ++ rodziców Józefa i Matyldę Chorowski, + zięcia Dariusza Lokocz, teścia Aleksandra, szwagra Józefa, bratową Sylwię i ++ z pokrewieństwa.

18.30 1) Za ++ dziadków i pradziadków i + Emilkę.

2) Za + Stefana Depta, ++ rodziców, rodzeństwo i ++ teściów.

Wtorek 26.06.2012 r.

7.00 Za + matkę Klarę Baron z ok. ziemskich urodzin oraz za + ojca Karola.

18.30 Za + kuzynkę Urszulę Goleczko, jej rodziców Józefinę i Wilhelma oraz ++ z pokrewieństwa Goleczko i Mitrenga.

2) Za ++ Walburgę i Henryka Fros oraz ++ z pokrewieństwa.

Środa 27.06.2012 r.

7.00 1) Za + Helenę Zaremba, ++ siostry Paulinę i Jadwigę, rodziców Karola i Annę, + Engelberta Kowol, zięcia Ryszarda Bartodzieja oraz dusze opuszczone.

2) Za +Łucję Badowską-Tkocz (od sąsiadów i znajomych).

18.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­ wie z okazji 25. rocznicy ślubu w intencji Małgorzaty i Antoniego Głowskich.

Czwartek 28.06.2012 r. – Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika

7.00 Za + Stefana Wagę, żonę Martę, rodziców, ++ z rodzeństwa, Marię Sonnek, Łucję i Anzelma Polus, ks. proboszcza Józefa Hanuska oraz dusze opuszczone.

18.30 1) Za + brata Jarosława Jończyka 47. rocznicę jego ziemskich urodzin (od rodzeństwa).

2) Za ++ rodziców Edeltradę i Jerzego Kubica, ++ z rodziny Kubica, Rakoczy.

Piątek 29.06.2012 r. – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­ wie z okazji 50. rocznicy urodzin w intencji Piotra oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

8.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2011/2012.

18.30 Za + Jana Morciniec (od wnuków).

Sobota 30.06.2012 r.

7.00 Za + Eryka Orlik, ++ matkę, zaginionego ojca, dwóch synów, córkę, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Ślub: Maria Faraś – Wyszomierski Rafał.

13.00 Ślub: Iwona Szubert – Jaroslaw Krniak.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­wie z okazji 55. rocznicy ślubu w intencji Rozalii i Jana oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

XIII Niedziela Zwykła 01.07.2012 r.

8.00 Za + Łucję Jacek, ++ z rodzin Jacek i Chroboczek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­wie z okazji urodzin w intencji Anny (od męża Maksymiliana).

15.30 Chrzty i Roczki.

17.00 Za + męża i ojca Leszka Dziechciarz w 5. rocznicę śmierci, ++ jego rodziców, ++ teściów, ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek 02.07.2012 r.

7.00 Za + Franciszka Lużyna w kolejną rocznicę urodzin, ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo.

18.00 Za + męża i ojca Wincentego Gocek z okazji 62. rocznicy ziemskich urodzin (od żony i córki).

Wtorek 03.07.2012 r. – św. Tomasza, Apostoła

7.00 Intencja wolna.

18.00 Za + brata Rudolfa Wawersig w 1. rocznicę śmierci.

Środa 04.07.2012 r.

7.00 Intencja wolna.

18.00 Za + Elfrydę Koźlik w 1. rocznicę śmierci.

Czwartek 05.07.2012 r. (pierwszy czwartek miesiąca)

7.00 Za ++ rodziców Marię i Jana Kras, brata Juliana, bratanicę Małgosię i ++ z pokrewieństwa.

18.00 W intencji ++ i żyjących kapłanów i sióstr zakonnych oraz o nowe powołania do służby w Kościele.

Piątek 06.07.2012 r. – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (pierwszy piątek miesiąca)

7.00 W intencji ++ i żyjących czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18.00 Za + ojca Engelberta Wydrę,++ z pokrewieństwa Kostka, Wydra, Brzoska i Stefanides.

Sobota 07.07.2012 r. (pierwsza sobota miesiąca)

7.00 Msza Św. wraz z Godzinkami ku czci Niepokalanego Serca Maryi (wymiana tajemnic różańcowych). W intencji ++ i żyjących czcicieli Najświętszej Maryi Panny.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­wie z okazji urodzin w intencji Erwina.

XIV Niedziela Zwykła 08.07.2012 r.

8.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­wie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Zuzanny Evert.

10.00 Do Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin w intencji Rity Długosz oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­wie z okazji rocznicy ślubu w intencji Krystyny i Norberta Kostka.

Poniedziałek 09.07.2012 r.

7.00 Za ++ Lucynę Badowską-Tkocz (od szwagra Franciszka Badowskiego z rodziną).

18.00 Za + Weronikę Ernst w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, siostrę Jadwigę i ++ teściów.

Wtorek 10.07.2012 r.

7.00 Intencja wolna.

18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 70 rocznicy urodzin w intencji Marii oraz o życie wieczne dla + męża Jerzego.

Środa 11.07.2012 r. – św. Benedykta, opata, patrona Europy

7.00 Intencja wolna.

18.00 Za + męża Stanisława Kordys w dniu jego ziemskich urodzin, za ++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa.

Czwartek 12.07.2012 r. – Wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, bpa i męczennika

7.00 Za + Elfrydę Sobeczko w 1 rocznicę śmierci, + męża Rudolfa Stanek w 2 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Stanek i Sobeczko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + Agnieszkę Raczyńską (od znajomych i sąsiadów z ul. Krzyżowej i Łącznej).

Piątek 13.07.2012 r. – Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

7.00 Intencja wolna.

19.30 Msza św. zbiorowa z Nabożeństwem Fatimskim. * Za + Wernera Kostka i ++ rodziców. * Za + Heinricha Schliker i jego ++ rodziców. * Za + Jerzego Wycisk z okazji jego ziemskich urodzin. * O błogosławieństwo i światło Ducha Św. w rozwiązywaniu problemów małżeńskich w pewniej intencji. * Za + Lucynę Badowską-Tkocz (od rodziny Gołyżniak). *

Sobota 14.07.2012 r.

7.00 Za + siostrę Agnieszkę Zgraja, brata Antoniego, siostrę Łucję Wojtaszek, rodziców Marię i Karola Zgraja, dziadków Jana i Otylię Wojtaszek oraz dusze opuszczone.

12.00 Ślub: Kinga Wenerska – Paweł Mrówka

18.00 Za ++ rodziców Franciszka i Marię Hano, męża Stanisława Mirek, rodzeństwo, teściów i dusze opuszczone.

XV Niedziela Zwykła 15.07.2012 r.

8.00 Za + Ernesta Kosubek (od działkowiczów Tulipan).

10.00 Do Bożej Opatrzności oraz MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin w intencji Małgorzaty.

17.00 Za + Romana Mróz w rocznicę śmierci.

Poniedziałek 16.07.2012 r. – Wspomnienie NMP z Góry Karmel

7.00 Intencja wolna.

18.00 Za ++ Marię i Wiktora Rasek, zięcia Jana Piper oraz dusze opuszczone.

Wtorek 17.07.2012 r.

7.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­wie z okazji 30. rocznicy ślubu w intencji Aliny i Andrzeja oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00 Za + Henrykę Turkiewicz (od Urszuli Absalon).

Środa 18.07.2012 r.

7.00 Intencja wolna.

18.00 Za + Helenę Gomółka, ++ rodziców z obu stron.

Czwartek 19.07.2012 r.

7.00 Za + ojca i dziadka Mariana Dąbrowskiego, za ++ rodziców, + męża Henryka, wnuka Kamila, + mamę Genowefę Dąbrowską oraz dusze w czyśćcu cierpiące, aby Bóg obdarzył ich życiem wiecznym.

18.00 Za + syna Ryszarda Sabik w kolejną rocznicę śmierci, ++ dziadków z obu stron, całe pokrewieństwo i dusze opuszczone.

Piątek 20.07.2012 r. – Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera

7.00 Intencja wolna.

18.00 Za + męża Jana Pluta w dniu jego ziemskich urodzin, + Karola Broja, wszystkich ++ z rodziny Pluta, Czogała i Broja.

Sobota 21.07.2012 r. – św. Wawrzyńca

7.00 Za + matkę Marię Kalemba, ojca Ryszarda i ++ z pokrewieństwa.

11.30 Ślub: Natalia Wawrzyniuk – Daniel Cimała.

15.00 Ślub: Iwona Greger – Maciej Smolnicki.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

18.00 Za + męża ojca i dziadka Mariana Czarnotę w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ rodziców.

XVI Niedziela Zwykła 22.07.2012 r.

św. Marii Magdaleny, patronki naszej parafii – ODPUST PARAFIALNY

8.00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin w intencji Pauliny, z okazji 70 rocznicy urodzin w intencji Jerzego i kolejnej rocznicy urodzin w intencji Marii oraz o błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

2) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie z okazji 70. rocznicy urodzin w intencji Stanisławy oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

10.00 Suma Odpustowa – w intencji ++ i żyjących parafian.

17.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdro­wie z okazji 25. rocznicy urodzin w intencji męża i ojca Krzysztofa oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.