Duszpasterze


Proboszcz

ks. Andrzej Pyttlik – dr teologii

Pochodzi z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy.

  • święcenia kapłańskie: 17.05.1997 r. w Gliwicach
  • od 16.08.1997 r. – wikariusz par. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej
  • od 1.09.2003 r. – wikariusz par. św. Mikołaja w Lublińcu
  • od 24.05.2007 r. – doktor teologii; dysertacja „Problemy biblijnego Hioba jako paradygmat problemów współczesnego człowieka” została wydana w postaci książkowej przez wydawnictwo Salwator, pod tytułem „Cierpienia Współczesnych Hiobów”; zob.: www.hiob.com.pl)
  • od 1.09.2008 r. – wikariusz par. katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
  • od 1.08.2010 r. – proboszcz par. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej

 

Wikariusz

Ks. Krzysztof Goc

jest nowym wikariuszem w parafii św. Magdaleny w Kuźni Raciborskiej.

Urodził się 29.09.1974 r. w Bytomiu. Sakrament kapłaństwa przyjął 10.06.2000 r. w Gliwicach. Pełnił posługę kapłańską w wielu parafiach Diecezji Gliwickiej i w Diecezji św. Józefa w Irkucku, ostatnio był wikarym w parafii św. Franciszka z Asyżu w Kaletach Miotku.

 

Poprzedni

ks. Wojciech Cisek

Urodził się 22 czerwca 1979 roku w Bytomiu. Pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu. Ukończył Technikum Leśne w Brynku. Pracę magisterską napisał na temat: „Powstanie i rozwój parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu w latach terroru hitlerowskiego i stalinowskiego 1936–1957”. Praktykę diakońską odbył w parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Został wyświęcony na kapłana 14.05.2005 w katedrze Gliwickiej. W latach 2005-2010 posługiwał w parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach. Następnie do roku 2015 w par. św. Bartłomieja w Gliwicach.

Zainteresowania: ogólnoprzyrodnicze, dendrologia (nauka o drzewach), ochrona przyrody i zasobów leśnych, historia Kościoła, architektura i sztuka, dobra książka, wypoczynek w lesie, prace w ogrodzie.